Betalning och säkerhet

Stockcess erbjuder en rad säkra betalningsalternativ för din prenumeration, du kan även välja att betala månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Självfallet är även momsen avdragsgill om du tecknar en prenumeration som juridisk person.

Betalningssätt Information Kostnad
stripe_50 Direkt och säker kortbetalning. Hanteras genom Stripe.com.
Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
paypal 2 Snabb och säker betalning via Paypal, antingen direkt via ditt Paypal-konto eller med kort.
Din prenumeration aktiveras direkt.
0 kr
billogram Betalning via faktura. Hanteras genom Billogram.
Din prenumeration aktiveras direkt efter det att betalning är oss tillhanda.
29 kr

Om du önskar byta tjänst, ändra betalningsperiodicitet eller avsluta din prenumeration vänligen ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Samtliga känsliga uppgifter som hanteras vid inloggning och betalning krypteras enligt senaste SHA-256 G4 certifikatet vilket bland annat bidrar till en säkerhetsklassificering högre än vad flera svenska banker idag kan erbjuda. I övrigt hanteras alla personuppgifter enligt GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy.

Portföljhantering

Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i våra månatliga modellportföljer till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs. Sista handelsdagen varje månad preliminärbokar vi vilka aktier som kommer köpas och säljas samt hur många och till vilken kurs. Första handelsdagen varje månad definitivbokar vi dessa till öppningskursen. I våra dagligt handlade modellportföljer redovisas alltid alla transaktioner i realtid utan fördröjning och med hänsyn taget till aktuell spread (skillnad mellan köp- och säljkurs).

Nej. Samtliga modellportföljer är klassificerade som ‘0-100 Equity Long Only’ vilket innebär att de tillåts balansera sin exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Det innebär att 100 % kontanter/likvider tillåts i det fall ingen bevakad aktie uppfyller villkor för att inkluderas i strategin. Värt att notera är att strategierna inte tar hänsyn till sitt jämförelseindex trend utan om det finns bolag som fortfarande uppfyller fundamentala och tekniska villkor individuellt så kommer strategierna allokeras mot dessa. Utfasning av exponering mot aktier kommer således ske successivt vid en större marknadskorrektion.

Vi rekommenderar att lägga alla ordrar innan öppning första handelsdagen varje månad. Normalt har du minst 10-15h på dig då vi preliminärbokar kring 18.00 sista handelsdagen och i bland har du även en hel helg emellan. I och med att alla inköp sker i callen kan du utan risk lägga din order till exempelvis 110 kr även om vår preliminära kurs är 100 kr. I callen fastställs nämligen det så kallade jämnviktspriset. Om det exempelvis blir 102 kr så får du köpa för 102. Blir det 95 får du köpa för 95. Blir det 108 så får du köpa för 108. Blir det däremot 111 kr så genomförs inte affären – så vår rekommendation är att lägga med lite marginal. Vi köper också för öppningspris och vår redovisning matchar då ditt inköp exakt.

Det beror helt på underliggande marknad och respektive bolags individuella och relativa styrka samt huruvida de uppfyller grundläggande krav utifrån respektive strategis regelverk. Vid en större sektorrotation eller exempelvis en större marknadskorrektion är det mer sannolikt att fler bolag byts ut. Svaga sektorer och bolag i dessa kommer exkluderas och vid en marknadskorrektion kommer bolag som har nära följsamhet (beta) mot index att exkluderas först. Utan extraordinära händelser uppskattar vi att 10-20% av ingående bolag byts ut och ersätts mot starkare diton varje månad.

Modellportfölj AVANCERAD handlas dagligen. Historiskt har modellen genererat 0-5 transaktioner dag. Antalet transaktioner styrs dock utifrån marknadsförutsättningar och kan under kortare perioder både vara högre. De flesta transaktionerna sker vid öppning (09.00 – 10.00) samt efter USA öppnat och inför stängning (15.30 – 17.30). Då modellen är så pass långsiktig som den är så går det utmärkt att samla upp dagens affärer till “efter jobbet” och då utföra transaktionerna innan stängning 17.30 – något många av våra kunder väljer att göra.