Fondstrategi

Vår fondstrategi är skapad för att enkelt kunna följas oavsett bank, mäklare och pensionsförsäkring. Tidsmässigt tar det endast någon minut i anspråk varje månad. Strategin går ut på att vi väljer ut två fonder varje månad utifrån vår analys. Historiska tester har påvisat ytterst goda risk-justerade resultat. Här kan du se historisk utveckling för fondstrategi.

Du får ett mejl varje vecka med våra val. Du väljer själv när du vill justera din portfölj, men lämpligtvis i samband med månadsskifte.

Har du koll på dina fonder?

Aktieanalys

Våra aktiebetyg redovisar om en aktie är fördelaktig att äga vid ett givet tillfälle eller om den bör undvikas. Med våra aktiebetyg kan du bedöma din aktieportfölj med några få klick, men även filtrera fram aktier som uppfyller villkoren för ägande just idag. Vi analyserar all tillgänglig ekonomisk information där vi tar hänsyn både till fundamental bolagsanalys, teknisk aktieanalys samt beteendevetenskapliga anomalier och statiska samband.

Läs mer om vårt betygssystem

Marknadsanalys

Vår marknadsanalys bedömer vilka marknader som uppvisar bäst förutsättningar för fortsatt tillväxt samt var förhållande mellan förväntad avkastning och risk är som högst.

Vi tolkar och analyserar aktuell marknadsregim* samt fastställer aktuell primärtrend och betygsätter över 40 olika marknader i realtid genom att analysera makro-och finansiell data.

Vår marknadsanalys är utformad för att utgöra ett stöd vid handel med direkt marknadsexponering via exempelvis indexfonder/ETF eller för hantering av långsiktig fondportfölj, PPM, tjänstepension.

*Inflationell expansion, deflationell expansion, recession, stagflation

Prova gratis i 14 dagar


Kom igång på 3 minuter