Marknadsrisk

När man sparar i aktier och fonder så innebär det ofrånkomligen att investeringarna riskerar att förlora i värde. Tittar man på historisk avkastning för börsen så har den i genomsnitt varit 6-9% årligen. Sätter man det i relation till sämsta perioden från en topp till en botten, -60% så inser man snabbt att risken att börja vid fel tidpunkt kan vara förödande. Vår erfarenhet är att helt centralt för att lyckas med aktieinvesteringar, är att man hanterar den risken.

Därför har vi lagt mycket tankearbete på att minska risken för stora förluster och integrerat flera metoder i vår investeringsprocess:

  1. Köp bara bolag med vinst och tillväxt

    Undviker man förlust- och förhoppningsbolag så undviker man i stora delar negativa överraskningar.

  2. Köp bara bolag som är på väg upp

    Genom att inte försöka pricka bottnar och toppar utan istället hänga med i redan påbörjade uppgångar så minskar risken att hamna fel. Och vi behåller pengar i kassan om börsen generellt befinner sig i en nedgång.

  3. Sälj om kursutvecklingen börjar vika

    Eftersom börsens värdering av bolag hela tiden pendlar fram och tillbaka så har vi som princip att sälja en aktie eller fond när vi ser tydliga tecken på att kursutvecklingen viker.

Likviditetsrisk i aktier

Vissa aktier på börsen kan ha begränsad omsättning. För att minska risken att vi tillsammans driver upp eller ner aktiekurser i en omfattning så att det påverkar vårt resultat negativt, så väljer vi att endast investera i aktier där vi bedömer att aktiens omsättning på börsen är tillräckligt hög för att undvika denna risk.

Inte alla ägg i en korg

Vi har konstruerat regelverket för våra portföljer så vi aldrig ska ha för mycket investerat i en enda aktie, utan portföljerna sprider sina investeringar över flera aktier. Det är en grundläggande och viktig princip vid investeringar att aldrig lägga alla ägg i samma korg.