ALL
10 ÅR
5 ÅR
3 ÅR
Värdet av 100kr investerat
Portfölj
OMXSGI
Sedan 2002-12-31
OMXSGI
Årsavkastning
OMXSGI
Senaste 10 år
OMXSGI
Senaste 5 år
OMXSGI
Senaste 3 år
OMXSGI
Sämsta period
OMXSGI
Volatilitet
OMXSGI
Sharpekvot
1.1
OMXSGI0.23
Siffror uppdaterade t.o.m.
OMXSGI

Siffrorna baseras på simulerade utfall. Hänsyn har tagits till handelskostnader & utdelning.

Typ av aktier
Investmentbolag
Antal aktier som väljs ut
Max 14 innehav (norm. 7)
Minsta sparbelopp
10 000 SEK
Handelsintensitet
Månatligen
Transaktionsintensitet, genomsnitt
1
Omsättning/år
75%
Aktieexponering
0-100%