ALL
10 ÅR
5 ÅR
3 ÅR
Värdet av 100kr investerat
Portfölj
OMXSGI
Sedan 2002-12-31
OMXSGI
Årsavkastning
OMXSGI
Senaste 10 år
OMXSGI
Senaste 5 år
OMXSGI
Senaste 3 år
OMXSGI
Sämsta period
OMXSGI
Volatilitet
OMXSGI
Sharpekvot
1.40
OMXSGI0.23
Siffror uppdaterade t.o.m.
OMXSGI

Siffrorna baseras på simulerade utfall. Hänsyn har tagits till handelskostnader & utdelning.

Typ av aktier
Småbolag
Antal aktier som väljs ut
Max 30 innehav (norm. 15-20)
Minsta sparbelopp
50 000 SEK
Handelsintensitet
Månatligen
Transaktionsintensitet, genomsnitt
5
Omsättning/år
163%
Aktieexponering
0-100%