Redo att slå börsen?

Vi hjälper dig att slå börsen genom att undvika misstag och följa en framgångsrik strategi!

Kom igång på ett par minuter!

“Jag tycker att du som vanlig sparare skall ha samma möjlighet som professionella investerare att generera hög avkastning men utan att behöva ge upp kontrollen över dina egna pengar och utan att det kostar skjortan!” Mikael Jonasson, VD Stockcess

När, vad och hur mycket du ska köpa och sälja

Välj portfölj beroende på ditt intresse och hur mycket eller lite tid du vill lägga. För att säkerställa ett långsiktigt och bra resultat innehåller våra portföljer följande delar.

  • Fundamental bolagsanalys
  • Teknisk aktieanalys
  • Diversifiering
  • Allokering
  • Löpande förvaltning
  • Aktiv marknadsexponering

Stockcess har hjälpt mig att skapa ett lugn kring mina investeringar. Jag får hjälp att välja både aktier och fonder. En prisvärd tjänst som alla borde ha!

Per M – Kund sedan 2015

Jag trodde inte tjänsten var för mig. Men Stockcess har lärt mig mycket och jag använder nu deras tjänst för att höja avkastningen på mina investeringar. Det är mycket enklare men framförallt mycket lönsammare än jag trodde!

Erik T – Kund sedan 2015

Beprövade investeringsstrategier

Enkelt förklarat investerar våra modeller enbart i lönsamma och växande bolag och enbart när det är statistiskt fördelaktigt med hänsyn tagen både till teknisk- och beteendevetenskaplig analys.

Stockcess strategier bygger på akademisk forskning och vår samlade erfarenhet av vad som faktiskt fungerar. Vår metod hjälper dig att undvika vanliga misstag och onödig risk. Läs mer om strategierna.

Genomsnittlig avkastning / år
Stockcess +21,8%
OMXSGI +12,4%

Räkna på din potentiella avkastning

Här kan du räkna på vad skillnaden blir om du är aktiv med Stockcess jämfört med en passiv investering i t.ex. en indexfond.

Stockcess

SEK

Börsen

SEK

Prova gratis

*Beräkningen baseras på ett genomsnitt av historisk utveckling för våra portföljer (21,8%) samt av historiskt genomsnitt för börsen (12,4%). Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Vanliga frågor

Nej. Stockcess är ingen fond eller hedgefond och förvaltar med andra ord inte ditt kapital. Som kund hos oss kan du istället med hjälp av vårt verktyg alternativt vår portföljhantering sköta dina investeringar själv via din vanliga depå eller bank. Det är tack vare att vi låter dig som kund hantera ditt egna kapital som vi kan hålla så låga priser. Affärsmodellen skapar på detta sätt ett bra alternativ till att investera i aktivt förvaltade fonder eller hedgefonder. Förutom att du alltid har full insyn i dina investeringar och inte blir upplåst i flera månader (normalt i hedgefonder) så erhåller du konstant bevakning av marknaden, samt ges möjlighet till att tjäna pengar i nedgång. Detta utan att avgifterna äter upp en stor del av din avkastning som de gör i de flesta aktivt förvaltade fonder samt hedgefonder vilka inte sällan tar ut över 2-3% per år i förvaltningsavgift.

Nej. Stockcess AB står ej under Finansinspektionens tillsyn. Vi följer dock gällande rekommendationer och lagstiftning vilket inkluderar hänsynstagande till EU:s marknadsmissbruksdirektiv (MAD, 2014/57/EU) och marknadsmissbruksförordning (MAR, no 596/2014) samt de riktlinjer och regeltolkningar som löpande tillhandahålls av ESMA och Finansinspektionen.

Ja. Till skillnad från andra aktörer görs inköpen i våra månatliga modellportföljer till samma pris som du själv kan göra affärerna till, nämligen till öppningskurs. Sista handelsdagen varje månad preliminärbokar vi vilka aktier som kommer köpas och säljas samt hur många och till vilken kurs. Första handelsdagen varje månad definitivbokar vi dessa till öppningskursen. I våra dagligt handlade modellportföljer redovisas alltid alla transaktioner i realtid utan fördröjning och med hänsyn taget till aktuell spread (skillnad mellan köp- och säljkurs).

Nej. Samtliga modellportföljer är klassificerade som ‘0-100 Equity Long Only’ vilket innebär att de tillåts balansera sin exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Det innebär att 100 % kontanter/likvider tillåts i det fall ingen bevakad aktie uppfyller villkor för att inkluderas i strategin. Värt att notera är att strategierna inte tar hänsyn till sitt jämförelseindex trend utan om det finns bolag som fortfarande uppfyller fundamentala och tekniska villkor individuellt så kommer strategierna allokeras mot dessa. Utfasning av exponering mot aktier kommer således ske successivt vid en större marknadskorrektion.

Ja, både utdelningar, eventuella avknoppningar samt transaktionskostnader (0,25% per transaktion) är inkluderade i våra redovisningar.

Kom igång på 3 minuter


Prova gratis i 14 dagar