Logo
menu

Varför du kan slå börsen

Att påstå att jag kan hjälpa dig att slå börsen är ett ganska vågat påstående. Om du ställer frågan “Varför gör inte alla det?” så är det en befogad fråga. Jag tänkte berätta litet om varför det går och varför inte alla gör det i det här inlägget.

År 2002 utsågs en psykolog till vinnare av Nobelpriset i ekonomi. Men va? En psykolog? Ja, just det. Dr. Daniel Kahneman hade nämligen med sin forskning visat att ett av de antaganden som ligger till grund för många ekonomiska teorier helt enkelt inte stämmer. De flesta ekonomiska teorier utgår nämligen från att individer beter sig rationellt. Kahneman hade inte bara visat att människan inte alls beter sig rationellt, snarare beter han eller hon sig mänskligt. Han hade dessutom dokumenterat och strukturerat mänskligt beteende och dess effekter.

Vi människor är fenomenala varelser. Vi har en hjärna som hjälper oss att lösa komplexa problem. Men hjärnan lider också av brister. Titta t.ex. på den här bilden och avgör vilken linje som är längst:

Det är förstås en synvilla.Linjerna är lika långa. Klicka på den här länken(pop-up) för att se bevis på att de är lika långa.

Bild som ska öppnas som pop-up:

Det är en enkelt exempel som visar att människor inte är rationella. “Vadå? Det var ju bara en synvilla!”. Nja, det finns ett djupare plan. Vi människor föredrar i normalfallet en enkel lösning framför en krångligare. I exemplet ovan så hade det rationella varit att eftersom du förmodligen misstänkt att det var en synvilla, så borde du mätt upp linjerna för att kunna svara på den fråga jag ställde. Men du valde att lita på ditt öga. Det är du inte ensam om, tvärtom. Vi har en tendens att lita på våra sinnen och vår intuition och vi låter känslor påverka vårt beslutsfattande.

Hur vi kan tjäna pengar på irrationellt beteende

Insikten att vi inte alltid handlar helt rationellt kan förklara vissa fenomen som går att  observera i marknader. Ett välkänt sådant fenomen är momentum-effekten. Vad är det? Jo observationen att om en finansiell tillgång har gått upp i pris över en viss tidsperiod har den en tendens att fortsätta att gå upp i pris kommande tidsperiod. Vice versa om en tillgång fallit i värde över en viss period så har den en tendens att fortsätta att falla i pris kommande tidsperiod. Denna effekt kan ha flera förklaringar. Det som oftast förs på tal är att det tar tid för ny information att reflekteras i priser.

“Okej, det låter ju enkelt. Bara att köpa det som gått upp.” Nja…. riktigt så enkelt är det förstås inte. Det jag vill förklara är varför det är möjligt att slå börsen. Åter till Dr. Kahneman och hans forskning. En företeelse som Kahneman dokumenterat kallas för “ankring”. Om man ber en individ att göra en bedömning och samtidigt anger en referenspunkt, så kommer individens bedömning påverkas av referenspunkten.

Hur en tärning påverkade domare

Det finns flera exempel på studier av förankringseffekten. En av de mer slående är en studie av tyska brottmålsdomare. Ett antal domare fick i uppgift att bestämma straffpåföljd i ett påhittat fall med en kvinna som anhållits för stöld. Domarna fick se samma fakta i målet och fick se en bild på en kvinna. De fick sedan ange vilken påföljd kvinnan enligt lagen borde dömas till. Men precis innan ombads de att rulla en tärning som hade preparerats på förhand så att den antingen visade 3 eller 9. Direkt därefter skulle de ange vilken påföljd kvinnan skulle erhålla. De domare som fick 3 som tärningsresultat ansåg i genomsnitt att kvinnan skulle dömas till 5 månaders fängelse. De vars tärning visade 9 angav i genomsnitt att 8 månader var ett lämpligt straff. Läskigt, eller hur? Domarna lät alltså en helt ovidkommande tärning påverka hur de bedömde straffvärdet.

Priser på marknaden anpassas gradvis till ny information

Förankringseffekten är väl dokumenterad och kan förklara att det finns momentum-effekter i marknaden. Det fungerar så att efter att ny kraftigt prispåverkande information offentliggjorts, så justeras priset i flera mindre steg eftersom människan omedvetet påverkas av gårdagens prisnivå när den ska bedöma ett nytt “riktigt” pris givet den nya informationen.

Men om det är så enkelt, varför använder sig inte alla av momentum-effekten i sin förvaltning? Bra fråga! Det finns fler svar på frågan. men de viktigaste enligt mig är:

  1. Det är inte enkelt att fånga momentumeffekten
  2. Det är en utmaning att hålla sig uthålligt till en strategi

Låt mig ta dessa i tur och ordning.

Att fånga momentum-effekten är svårt

Att försöka tjäna pengar på momentum-effekten är tekniskt komplicerat. Man behöver studera data och hitta en strategi som visat sig fungera historiskt och som man är övertygad om kommer fungera i framtiden. Det kräver studier, beslut och sedan disciplin att hålla sig till den beslutade strategin. Framför allt brukar människor brista i disciplin, dvs göra exakt som modellen säger. Det är inget enkelt beslut att köpa något dyrt som varit väsentligt billigare bara för en kort tid sedan. Därför har jag systematiserat alla mina regelverk i ett datorprogram. Det vill säga besluten fattas helt utan mänsklig inblandning.

Utmaning att uthålligt hålla sig till en strategi

Eftersom ingen kan förutsäga framtiden kan man aldrig vara 100% säker på att den strategi man valt att följa kommer fortsätta att fungera. Därför uppstår mänskligt tvivel så fort den valda strategin går sämre än marknaden. Forskning visar att även hängivna professionella bedömare börjar tvivla om en vald strategi under en längre period går sämre än marknaden TROTS att de när de valde att börja följa strategin såg sådana perioder funnits historiskt. Resultatet blir att de flesta hoppar mellan strategier. Och är det någon metod som är en säker metod för att gå sämre än marknaden, så är det att ständigt byta strategi. Men ändå är det ett frekvent förekommande fenomen. Just detta mänskliga beteende är i själva verket en förutsättning för att momentum-effekten ska bestå. Om alla följer den strategin skulle alla gå som marknaden, eftersom marknaden endast är summan av allas beslut. Ju färre som klarar att hålla i, desto större sannolikhet att strategin fungerar.

Det har fungerat i 200 år

Jag har egentligen bara skummat på ytan i frågan om varför jag tror att jag kan hjälpa dig att slå börsen. Men i stort så består det i att hjälpa dig att begå misstag, agera systematiskt och följa en strategi som visat sig fungera historiskt över mycket långa tidsserier. Forskning visar att just momentum-effekten har visat sig kunna bidra till att slå börsen under 200 år. Det är ungefär så länge som det existerar tillförlitlig historisk data för.

Stockcess modeller bygger dels på momentum-effekten, men också på ett par till. Gemensamt för dem är att de inte är enkla att följa och att de inte vid varje given tidpunkt går bättre än börsen. Därför går det att slå börsen.

Om du vill diskutera något i det här inlägget eller har några frågor kan du alltid kontakta mig via chatten på hemsidan. Ifall du inte redan har aktiverat ditt “Prova gratis”-konto, så gör det idag.


Dela inlägg

Missa aldrig ett inlägg!