Logo
menu

Vad kul att du kommit så här långt! Nu har du kommit till den punkt som jag själv tycker är svårast att ge ett entydigt svar på. Låt mig få återkomma till varför det är så… :)

Fondportföljer

Jag kan börja i änden att Stockcess dels erbjuder aktieportföljer, dvs portföljer som köper enskilda aktier, dels en fondportfölj, dvs en portfölj som köper enskilda fonder. I dagsläget finns bara en fondportfölj.

Jag använder den för maximera avkastningen i premiepension och i tjänstepensioner. Jag vet, nu pratar jag om det där tråkiga som finns i det orangea kuvertet som kommer en gång per år. PUST!

Utöver tjänstepension och premiepension har jag litet bredare privat sparande vid sidan om mina aktieportföljer som också följer den här strategin.

Men om jag får passa på att ge ett råd: Kolla upp vad du har i premiepensionen och din tjänstepension. Det du får automatiskt i dessa pensionslösningar är sällan något direkt dåligt, men det kan bli mycket bättre om du aktiverar dig. Ju tidigare du själv börjar välja aktivt, desto större potential!

Vad gäller fondportföljer är i alla fall portföljvalet enkelt. Det finns bara en portfölj!

Aktieportföljer

När du väl loggat in kommer du att finna flera olika aktieportföljer.

Portföljer som handlar varje dag

Till att börja med finns det två portföljer som handlar varje dag, en för amerikanska aktier och en för svenska aktier. Dessa ligger oss själva varmt om hjärtat för det var med dessa vi startade Stockcess. Vi är i dessa extremt aktiva och handlar i stort sett varje dag. Försöker fånga alla rörelser. Köper och säljer. Perfekt för den som är nördigt aktieintresserad och vill lägga MYCKET tid på att handla och hänga med i alla svängningar. Jag gillar dem, men inser att de flesta inte kan lägga den tid som krävs.

Portföljer som handlar en gång i månaden

Därför utvecklade jag aktieportföljer där man inte behöver köpa och sälja mer än en gång i månaden. Det visade sig efteråt att dessa portföljer inte sällan gick bättre över tid än de dagligt handlade modellerna, delvis beroende på att kostnader för courtage minimeras. Lägre frekvens på handeln innebär också att man kommer undan det vi kallar spread, det vill säga skillnaden mellan den kurs du får köpa till på börsen och den du får sälja till. Du köper alltid litet dyrare än du får sälja. Det säger sig själv att gör man det ofta kommer det i slutänden att kosta en del, dvs din avkastning blir lidande.

START

Nåväl, vi har 5 svenska aktieportföljer. Och här kommer jag tillbaka till att jag själv har svårt att välja. Om vi börjar med START-portföljen är tanken med den att den ska vara en kom-igång portfölj för den som vill börja men inte har tillräckligt många sparade kronor ännu för att kunna dra nytta av de andra fyra portföljerna fullt ut. Portföljen väljer bara mellan börsens investmentbolag. Historiskt har det varit en vinnande strategi att ta rygg på investmentbolagen, som själva äger en blandad portfölj av aktier. Därför tycker jag det är en jättebra strategi att börja med. Men det blir roligare när sparkapitalet vuxit. Dvs se START som en bra inträdesbiljett till en spännande resa.

STANDARD 20 och STANDARD 50

De här portföljerna väljer de aktier med störst potential att gå starkt bland i stort sett alla börsens bolag. Skillnaden är antalet bolag som ingår i portföljen. STANDARD 20 äger som mest 20 bolag, STANDARD 50 äger som mest 50 bolag. Vill du göra det enkelt för dig väljer du STANDARD 20. Det blir helt enkelt färre köp och försäljningar varje månad. Jag kan skriva en hel uppsats om nyansskillnaderna mellan dessa portföljer, men jag stannar här vid att STANDARD 20 äger mindre antal bolag. Jag svarar gärna på mer frågor på chatten om du vill lyssna på mina argument om nyansskillnader mellan dessa portföljer.

OMX

För de som är insatta i aktier är det självklart var som ingår i den här portföljen. Det är helt enkelt ett urval bland aktier i de 30 bolag som är mest handlade på svenska börsen, vilket till största delen också sammanfaller med de 30 största bolagen på börsen. Här finner du bolag som du känner igen, såsom H&M, Ericsson och storbankerna. Även dessa aktier rör sig tidvis mycket. Och då gäller det att välja rätt. Tilltalas du av att äga aktier i Sveriges mest handlade bolag är detta portföljen för dig.

SMÅBOLAG

Gillar du å andra sidan att investera i mindre bolag är det här portföljen för dig. Här väljer vi ut guldkornen bland de mindre bolagen på börsen. Rörelserna blir större, både upp och ned, men över tid brukar det löna sig att investera i de mindre bolagen. Här finns helt enkelt morgondagens vinnare!

Låt mig vara tydlig på en punkt: Den portfölj som varje månad kommer gå bättre än övriga existerar inte! Du förstår säkert varför jag tycker det är svårt att ge en entydig rekommendation. Det finns inget rätt svar. Alla är bra på sitt sätt och har sina fördelar. Vill du ha mer hjälp och vägledning så svarar jag gärna på dina frågor på chatten på vår websajt. Välkommen!

Varför finns det flera olika portföljer?

Stockcess erbjuder flera olika portföljmodeller att välja mellan. Men hur väljer man? Och varför finns det flera egentligen? Det tänkte jag utveckla litet i det här avsnittet.

Teamet bakom Stockcess drivs av ett brinnande intresse för att slå börsen med våra investeringar. Vår erfarenhet av marknaden sträcker sig långt tillbaka. När vi utvecklade den första modellen baserad på hur vi gjorde själva, så blev resultatet en högintensiv modell med daglig handel, den som idag kallas Avancerad Sverige. Man kan kalla det för en tradingmodell med tanke på den höga köp- och säljaktiviteten under hela börsens öppettid, till skillnad från en investeringsmodell som skulle vara mer långsiktig. Många kunder påpekade också svårigheten i att följa modellen fullt ut på grund av just de många signalerna. Därför utvecklade vi därefter modeller som handlar endast vid månadsskiften. Det kan dock vara svårt att välja mellan alla portföljmodeller. Inte bara har de olika krav och förutsättningar, utan de har också historiska resultat som skiljer sig åt. Jag hoppas med detta inlägg kunna kasta litet ljus över hur man kan välja.

Hur kan man välja mellan portföljmodeller?

Tid

Den första frågan man skall ställa sig är: Hur mycket tid vill och kan du lägga på dina aktieinvesteringar? Även om Stockcess kan hjälpa till att väsentligt dra ned på framför allt tiden som går åt till att analysera alla aktier, så måste ändå tidsåtagandet vara realistiskt. Om du vill uppnå liknande resultat som våra portföljmodeller så måste en viss tid läggas. Om du inte har möjlighet att gå ifrån flera gånger under dagen varje dag för att ägna dig åt aktiehandel kan jag direkt säga: Glöm de dagliga modellerna! Visserligen kan man handla dagliga köp & sälj varje dag vid börsens stängning eller nästföljande öppning, men det är ett stort åtagande att varje dag under årets alla arbetsdagar, ha beredskap att lägga aktieordrar vid en viss tidpunkt.

Kapital

Återstår då de månatliga modellerna. Här har vi flera att välja på. Börja med att ställa dig själv denna fråga: Hur stort kapital har jag att investera? Eftersom våra modeller jobbar med en minsta investering i varje enskild aktie och sedan bygger upp en portfölj med ett visst antal aktier, så sätter storleken på dina besparingar begränsningar för vilken portföljmodell du kan följa.. Minsta kapital som krävs för respektive portföljmodell kan du se i tabellen nedan.

Kunskap

För alla modeller krävs att du har ett konto hos en mäklare eller en bank. Du bör också vara bekant med hur orderläggning sker och hur man handlar aktier. För småbolagsmodellen bör man vara litet mer än bara bekant med hur orderläggning sker och hur aktiehandel går till. Detta eftersom marknadsdjupet kan vara litet i småbolag. Ett litet marknadsdjup innebär att det finns litet intresse att handla aktien på börsen. Det kan kräva extra bevakning och handpåläggning vid handel. Det är dock sällan ett problem då småbolagsmodellen filtrerar bort de bolag som inte har vad vi bedömer som tillräcklig likviditet för våra kunder.

Övrigt

Om du har fler än en modell kvar efter att ha sållat med ovanstående faktorer så är det helt enkelt en fråga om preferenser. På en grundläggande nivå kan man säga att det alltid är bättre att eftersträva en modell med så många innehav som möjligt. Detta för att minimera påverkan på avkastningen av t.ex. en vinstvarning i ett enskilt bolag. Ju fler ägg i korgen, desto bättre. Sedan återstår din bedömning av t.ex. vilken marknad som du tror har bäst förutsättningar framöver. Tänk också på att våra modeller är generiska, det vill säga de är inte anpassade efter dina förutsättningar. Den anpassningen måste du själv göra. Exempel på en metod kan vara att bara investera en del av ditt kapital enligt vår modell. Som alltid så gäller att historiskt resultat inte är någon garanti för framtida resultat.

Våra portföljmodeller hjälper dig med urval av aktier, tajming av köp och sälj, samt marknadsexponering och hantering av förlustrisk. Vi tror därför de kan passa många.


Dela inlägg

Missa aldrig ett inlägg!