Logo
menu

Många investerare tycker att det är jobbigt när marknaden uppvisar svaghet, de blir ofta oroliga och börjar ifrågasätta sina strategier och sina handelsregler. Det är i bästa fall. Många investerare har inte ens någon strategi utan förlitar sig helt på känsla.

Enligt författaren och psykologen Daniel Kahneman som skrivit bland annat boken Thinking Fast and Slow, vilken verkligen rekommenderas, är människors känslor över 200,000x starkare än logik och sunt förnuft. Inte konstigt att många har svårt att agera rationellt när det börjar blåsa snålt.

Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att vara konsekvent och följa en modell oaktat känslor – det är sannolikt det svåraste som finns – men också det viktigaste.

Att frångå sina handelsregler, strategi eller modell är det absolut sämsta du kan göra. Den strategi du valt att följa är sannolikt framtagen för att klara av alla tänkbara framtida scenarion, den är självklart testat mot historiska händelser och out-of-sample data och uppvisar sannolikt stor överavkastning gentemot börsen som helhet. Är det då sannolikt att du på känsla kommer kunna förbättra strategin ”on the fly” genom att agera irrationellt baserat på panik, oro, rädsla och girighet? Sannolikt inte.

Gör dig själv en tjänst och var trogen din valda investeringsstrategi, oavsett vad som händer på marknaden, oavsett vilka politiska utspel som sker, oavsett vad experter anser om ditten och datten. Att bli lönsam som investerare handlar om att investera konsekvent och långsiktigt efter en robust strategi, utan inblandning av känslor. Något som tyvärr få människor klarar av.

Stockcess modeller är uppbyggda med riskhantering i fokus – innebärande att alla modeller tillåts skala ur sin marknadsexponering för att skydda investeraren vid större marknadsoro och generell börsnedgång. Denna riskhantering finns för att du som investerare ska kunna känna ett lugn och inte behöva agera på känsla utan kunna fortsätta vara rationell, konsekvent och långsiktig vilket är givet recept för framgång.


Dela inlägg

Missa aldrig ett inlägg!