Logo
menu

Våra tjänster

Stockcess

Portföljförvaltning
199 kr Månadsvis
 • Portföljförvaltning
 • Komplett strategi
 • Aktiebedömning (fundamental)
 • Aktiebedömning (teknisk)
Aktier

Stockcess är en finansiell stödtjänst som erbjuder dig som kund en möjlighet att spegla någon av våra färdiga aktiestrategier. Strategierna stödjer dig i både köp, upp/nedskalning, försäljning samt exponeringsjustering utifrån aktuellt marknadsklimat.

Samtliga strategier tillåts även variera sin exponering mellan 0-100% vilket innebär att strategierna i en stabil marknad kommer vara helt eller närmast fullinvesterade och  i en större börsnedgång i stället kommer hålla stor kassa och låg andel aktier.

Ombalansering sker månadsvis med undantag för vår avancerade strategi vilken har daglig handel.

Som kompletterande stöd erbjuds även en förenklad aktiebedömningsfunktion där du enkelt kan se en akties betyg samt huruvida aktien uppfyller grundläggande fundamentala kvalitetskrav.

Vilka Aktier

Taktiska aktieallokering
79 kr Månadsvis
 • Portföljförvaltning
 • Komplett strategi
 • Aktiebedömning (fundamental)
 • Aktiebedömning (teknisk, utökad)
Aktier

Vilka Aktier är en flexibel finansiell stödtjänst som erbjuder dig som kund tillgång till våra taktiska köpsignaler (affärsidéer). 

Tjänsten är framtagen för att informera dig som kund om bra köplägen i kvalitativa aktier samt undvika psykologiska fällor såsom girighet och FOMO. Det innebär dock att du som kund själv behöver ta beslut om och när en eventuell aktie ska säljas.

Som kompletterande stöd erbjuds dock även en aktiebedömningsfunktion där du enkelt kan se en akties betyg, primärtrend, momentum, relativstyrka gentemot Stockholmsbörsen, glidande medelvärden (MA50/MA200), huruvida aktien uppfyller grundläggande fundamentala kvalitetskrav samt vanliga oscillatorer. 

Vi hjälper dig även beräkna lämpliga Stop-loss-nivåer utifrån ett antal olika vedertagna alternativ, ex. fasta, glidande, ATR- samt StdDev-baserade.

Vilka Fonder

Taktisk tillgångsallokering
49 kr Månadsvis
 • Portföljförvaltning
 • Komplett strategi
 • Aktiebedömning (fundamental)
 • Aktiebedömning (teknisk)
Fonder

Vilka Fonder är en finansiell stödtjänst som är baserad på taktisk tillgångsallokering och erbjuder dig som kund ett enkelt sätt att förvalta en fondportfölj med fokus på hög avkastning under stabila marknadsförhållanden och fokus på riskhantering under oro och börsnedgång.

Taktisk tillgångsallokering innebär att vi varje månad väljer ut tre (3) fonder från en bruttolista av 12 fonder inom olika tillgångsslag, marknader och branscher. 

De fonder vi har valt ut är alla bäst i sin klass, har låg avgift, låg inbördes korrelation och hög Sharpekvot (riskjusterad avkastning).

Tjänsten hjälper dig på detta sätt att undvika större nedgångar, genom att investera i räntor, samt erhålla hög avkastning i börsuppgång genom att taktiskt allokera kapital mot de tillgångar, marknader och branscher som har störst sannolikhet för hög avkastning.